Gezond werken

Tegenwoordig staat gezondheid op de werkvloer voorop. Een gezonde leerling of leerling- werknemer is immers 'goud' waard. Voor iedereen is een prettige werkomgeving en een passende werkplek van bijzonder groot belang. Ook Bouwopleidingen Zuid hecht veel waarde aan een goede gezondheid op de werkplek. Immers ook opleidingsbedrijven krijgen te maken met veiligheids- en gezondheidsrisico’s van leerlingen. Dat roept lastige vragen op zoals: wie is zowel op de werkplaats van het opleidingsbedrijf, als op de bouw verantwoordelijk en aansprakelijk voor de leerlingen? Is dit de onderwijsinstelling, het opleidingsbedrijf, de ouders en verzorgers, het inlenend stage- of leerbedrijf of de leerling of stagiair zelf? Arbouw heeft in samenwerking met de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland dit 'Veiligheidsprotocol' ontwikkeld waarin uitleg wordt gegeven over de arbowetgeving met betrekking tot jeugdigen en de organisatie van het deskundig toezicht.

Download hier de brochure 'Gezond werken'
In deze brochure wordt uitleg gegeven over de arbowetgeving met betrekking tot jeugdigen en de organisatie van het deskundig toezicht.

Doelgroep
Docenten van opleidingsbedrijven, leermeesters bij leerbedrijven.